Mini 399 €

Jednoduché prezentácie
 • max. 2 podstránky
 • responzivita + 99 €
 • Dizajn na mieru
 • Redakčný systém
 • úložný priestor 10 GB
 • 25 GB pre emaily
 • Základné SEO
 • 1 konzultačné hodiny

Mega od 799 €

Rozsiahle web stránky
 • viac ako 7 podstránok
 • responzivita + 99 €
 • Dizajn na mieru
 • Redakčný systém
 • Registrácia užívateľov
 • Jazykové mutácie
 • Úložný priestor ∞
 • 25 GB pre emaily
 • Základné SEO
 • Vytvorenie sociálnych účtov
 • SEO školenie
 • 3 konzultačné hodiny

Ako prebieha tvorba
ceny web stránky?

Tvorba web stránky a jej cena záleží na mnohých veciach, ktoré ovplyvňujú náš čas strávený pri jej tvorbe. V praxi však väčšinou ide o celkový počet vytvorených pod-stránok, ale aj funkcionalitu – ide teda aj o rôzne formuláre, galérie, počítadlá, registrácie užívateľov a podobne.

Ďalšou dôležitou časťou tvorby web stránky, ktorá ovplyvňuje jej výslednú cenu, je náročnosť dizajnu. Ide napríklad o to, koľko prvkov obsahuje jedna podstránka alebo do akej miery sa líši dizajn jednotlivých podstránok.

Cenu web stránky sa snažíme klientom stanoviť ešte pred začatím našich prác. Kalkulácia ceny webstránok prebieha na základe podrobného popisu toho, akoby mali vyzerať a čo všetko by mali obsahovať. Stáva sa nám však, že klient nemá domyslené všetky detaily a niektoré zmeny nám dodá až pri samotnom kódovaní webu. V niektorých prípadoch to môže predĺžiť našu prácu o desiatky hodín, preto sa môže celková cena i navýšiť. V takom prípade je však klient upozornený vždy vopred.

Na tvorbe webovej stránky sa zvyčajne podieľa grafik, programátor, obchodný konzultant, poprípade SEO špecialista. Každý pracovník strávi na projekte určitý počet hodín, za ktoré musí byť, samozrejme, finančne ohodnotený. Cena webovej stránky preto predovšetkým závisí od celkového času strávenom pri jej tvorbe.

Cena projektu sa však môže navýšiť pri špecifických projektoch, ktoré si vyžadujú náročnejšie externé zdroje. Ide napríklad o projekty, ktoré vyžadujú viacero profi obrázkov. Profesionálne obrázky od fotografov sa musia kupovať vo fotobankách. Cena jedného obrázku sa pohybuje okolo 5 €/kus.

Plánovanie projektu Každá úspešná webová stránka by sa mala patrične naplánovať. Ide hlavne o správne rozloženie prvkov, čo bude web stránka spĺňať a aké bude mať funkcie. Obchodný konzultant musí s klientom prebrať množstvo otázok, na základe ktorých správne vyhodnotí približný čas tvorby a približnú cenu, ktorú zaplatíte za tvorbu webu. Samotné plánovanie trvá niekoľko hodín. Návrh dizajnu webu Našou hlavnou firemnou myšlienkou je to, aby bol každý klient spokojný. Preto vytvárame klientom hneď niekoľko grafických návrhov a oni si tak môžu vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje a prípadne ho ešte doladiť. Návrh jedného grafického návrhu trvá desiatky hodín. Pokiaľ je návrhov viac, trvá to, samozrejme, dlhšie. Grafik je dôležitá pracovná pozícia, ktorá musí byť patrične finančne ohodnotená. Celková cena za tvorbu webovej stránky preto závisí aj od náročnosti webového dizajnu. Programovanie webovej stránky Samotné kódovanie webovej stránky je najzložitejšou časťou celej tvorby. Programátor najprv nakóduje kostru webovej stránky, ktorá sa postupne programuje podľa zvoleného návrhu. Nakódovaný web sa začne postupne napĺňať obsahom a dolaďovať. Všetku túto prácu má na starosti programátor. Je veľmi dôležité, aby bolo už vopred stanovené, kde a čo má byť a ako má čo fungovať. Pretože niektoré zmeny, ktoré sa klient rozhodne vykonať počas tvorby webu, môžu predĺžiť prácu programátora aj o desiatky hodín. Práca programátora je ohodnocovaná najvyššie, pretože ide o človeka, bez ktorého by samotná tvorba webu nebola možná. Tvorba webovej stránky a jej cena je preto stanovená najmä v závislosti od celkovej práce programátora.

Hodnotenie našich služieb

Cenník
4.6 (92%) 5 votes
Nikolfashion.sk

Nikolfashion.sk

Tvorba e-shopu Nikolfashion.sk

Autosulavik.sk

Autosulavik.sk

Tvorba inzerného portálu Autosulavik.sk

Jukabau.de

Jukabau.de

Tvorba web stránky Jukabau.de

Duxxmediacie.sk

Duxxmediacie.sk

Tvorba web stránky Duxxmediacie.sk

Bud fit

Bud fit

Tvorba web stránky pre fitnness projekt

Majestic

Majesctic bar

Tvorba web stránky pre Majestic bar

Dovimex.cz

Dovimex.cz

Tvorba web stránky Dovimex.cz

Bestdivesystems.sk

Bestdivesystems.sk

Tvorba e-shopu Bestdivesystems.sk

Vteple.sk

Vteple.sk

Tvorba web stránky Vteple.sk

Bestdivesystems.sk

Vstrekovace

Tvorba web stránky vstrekovac